Data Center Services

Нашите Data Center Services

Управлението на собствени центрове за данни и сървърни платформи достига границите на възможностите си поради нарастващите изисквания за сигурност, съответствие и сертифициране, както и поради все по-необходимия капацитет.

#

Data Center Services

Много компании управляват своята ИТ инфраструктура локално в собствената си сграда или дори на няколко места. Въпреки това растежът на предприятието се съпътства и от растеж в областта на информационните технологии. Най-късно, когато пространствените възможности вече не са достатъчни или собственият център за данни на компанията вече не може да отговаря на изискванията за сигурност и наличност, собствениците на бизнес се сблъскват с въпроса, дали да разширят собственото си сървърно помещение или да наемат пространство във външен център за данни, което е по-целесъобразно.

В този контекст често се използва терминът DCaaS. Datacenter-as-a-Service означава получаване на услуги в център за данни от доставчик. Обхватът на ИТ услугата зависи от изискванията на клиента, както и от доставчика и продукта. Типичната област на приложение на Datacenter-as-a-Service е разширяването или дори пълната подмяна на собствените сървърни помещения на дадена компания.

В допълнение към мрежите на място, централният гръбнак на една високопроизводителна ИТ система е ИТ архитектурата в центровете за данни. В резултат на дигитализацията и нарастващата зависимост на компаниите от данните се увеличава желанието за по-висока наличност, сигурност при отказ и партньор, който може да осигури съответните управлявани услуги за експлоатация.

Модерни, иновативни и мощни

weSystems предлага на компаниите целия спектър от ИТ услуги и услуги за центрове за данни от един източник. От инфраструктури и мрежи в центрове за данни до изчисления в облак и решения за съхранение, архивиране и възстановяване след бедствие.

Ние Ви слушаме и четем между редовете. Заедно с Вас разработваме оптималното решение за център за данни от широк набор от възможности. Независимо дали става въпрос за колокация, управляван хостинг със специално оборудване, облачни компоненти или комбинация в хибриден модел - ние Ви придружаваме в бъдещето с персонализирана и мащабируема инфраструктура, съобразена с Вашите нужди и с Вашето уникално конкурентно предимство.

Типичните характеристики на съвременната инфраструктура на центровете за данни са надеждност, наличност и гъвкавост. Днес те са по-важни от всякога и са от решаващо значение за Вашия бизнес. Благодарение на използването на най-новите технологии и постоянната оптимизация Ви предлагаме дългосрочни решения с нашите модерни услуги за центрове за данни.

Нашите Data Center Services накратко:

Storage

 • Високопроизводителни решения за съхранение (напр. базирани на Ceph или Intel DAOS)
 • Оптимизирано по отношение на разходите съхранение на резервни копия и архиви с Ceph
 • Архивиране и възстановяване след бедствие (напр. Veeam, Bacula)

Computing

 • Cloud Computing
 • Сървър и Дата център виртуализация (напр. KVM, VMware, Proxmox, Cloudstack)
 • Консултиране и внедряване на облачни инфраструктури (публични, частни, хибридни), съобразени с нуждите.
 • Colocation / Housing
 • Център за данни за възстановяване при бедствия
 • GPU Computing (напр. Nvidia)

Network

 • Интелигентни мрежови решения (VXLAN, BGP, IPv4, IPv6 и софтуерно дефинирани мрежи)
 • Mрежова свързаност към различни мрежи и партньори
 • Мрежа от няколко центъра за данни и мрежа от сайтове

Managed Services

 • Управляван хардуер
 • Управлявани операционни системи (Linux, Windows)
  • Резервни копия
  • Пачинг
  • Мониторинг
 • Контейнер като услуга (напр. Kubernetes, HashiCorp Nomad)
 • Управление на няколко облака
 • Мониторинг (проактивен мониторинг на хардуера и приложенията, напр. със Zabbix)
 • Отдалечено управление на ИТ инфраструктурата (Remote Engineering)
 • Технически съпорт на място в центъра за данни  (Remote Hands, Field Service)

Cyber Security

 • Защита от DDoS
 • Firewall Services
 • Откриване и предотвратяване на проникване (IDS/IPS)

Migrations Services

 • Планиране и миграция на съществуващи физически, виртуални и облачни сървъри
 • Подкрепа за миграция на ниво операционна система и приложения
 • Планиране и миграция по време на работа чрез разширяване на съществуващата платформа
 • Миграция между платформи, например от физически сървъри към виртуални или облачни сървъри
 • Настройка, консолидиране и миграция на директорийни услуги (Microsoft AD)

Storage

 • Високопроизводителни решения за съхранение (напр. базирани на Ceph или Intel DAOS)
 • Оптимизирано по отношение на разходите съхранение на резервни копия и архиви с Ceph
 • Архивиране и възстановяване след бедствие (напр. Veeam, Bacula)

Computing

 • Cloud Computing
 • Сървър и Дата център виртуализация (напр. KVM, VMware, Proxmox, Cloudstack)
 • Консултиране и внедряване на облачни инфраструктури (публични, частни, хибридни), съобразени с нуждите.
 • Colocation / Housing
 • Център за данни за възстановяване при бедствия
 • GPU Computing (напр. Nvidia)

Network

 • Интелигентни мрежови решения (VXLAN, BGP, IPv4, IPv6 и софтуерно дефинирани мрежи)
 • Mрежова свързаност към различни мрежи и партньори
 • Мрежа от няколко центъра за данни и мрежа от сайтове

Managed Services

 • Управляван хардуер
 • Управлявани операционни системи (Linux, Windows)
  • Резервни копия
  • Пачинг
  • Мониторинг
 • Контейнер като услуга (напр. Kubernetes, HashiCorp Nomad)
 • Управление на няколко облака
 • Мониторинг (проактивен мониторинг на хардуера и приложенията, напр. със Zabbix)
 • Отдалечено управление на ИТ инфраструктурата (Remote Engineering)
 • Технически съпорт на място в центъра за данни  (Remote Hands, Field Service)

Cyber Security

 • Защита от DDoS
 • Firewall Services
 • Откриване и предотвратяване на проникване (IDS/IPS)

Migrations Services

 • Планиране и миграция на съществуващи физически, виртуални и облачни сървъри
 • Подкрепа за миграция на ниво операционна система и приложения
 • Планиране и миграция по време на работа чрез разширяване на съществуващата платформа
 • Миграция между платформи, например от физически сървъри към виртуални или облачни сървъри
 • Настройка, консолидиране и миграция на директорийни услуги (Microsoft AD)

Вашият личен консултант

weSystems осигурява миграционна поддръжка, когато човешките ресурси са недостатъчни и са необходими допълнително ноу-хау и опит. По този начин се концентрираме върху следните основни точки:

 • Хардуер
 • Операционни системи
 • Данни
 • Инсталиране на приложения
 • MDS (съхранение на файлове)

KКлиентите могат да се възползват от подробни анализи и план за миграция, изготвени от специалистите на weSystems. Те винаги отчитат текущото състояние и целевата инфраструктура. Въз основа на тези оценки хардуерът, софтуерът и данните се мигрират без прекъсване.

Компаниите очакват наличност, сигурност, гъвкавост и мащабируемост. Обновяването или централизирането на ИТ решението често е най-добрият начин за постигане на тези цели. Но дали това наистина винаги е напълно необходимо?

Ние ще бъдем с Вас през цялото време!

weSystems ще Ви съветва по всички тези въпроси. Като опитен доставчик на ИТ услуги със силна партньорска мрежа, нашият екип разработва ИТ решения, съобразени с нуждите на Вашата компания. От анализа и концепцията, през настройката, експлоатацията, поддръжката и мониторинга до по-нататъшното развитие на Вашата ИТ инфраструктура - всички услуги получавате от един източник.

Вашите предимства накратко:

 • Максимална гъвкавост чрез индивидуални оперативни модели на инфраструктурата
 • Ниски парични разходи и разходи за персонал за експлоатация на собствени сървъри
 • Повишаване на сигурността, наличността и мащабируемостта
 • Планируеми и прозрачни разходи за необходимите ИТ услуги
 • Център за данни и местоположение на сървъри в Германия, по заявка в други европейски страни и по света
 • Съхраняваме вашите данни и тези на клиентите ви в съответствие с GDPR и сме сертифицирани по ISO
 • Персонална техническа поддръжка на немски и английски език

  Пишете ни!

  Имейл: sales@wesystems.ag

  Телефон: +49 89 244140-800

  Име *

  Фамилия *

  Компания *

  Позиция

  Имейл *

  Телефон

  Съобщение *

  Вашите данни ще бъдат използвани само за отговор на запитването Ви.


  Благодарим Ви!

  Съобщението Ви беше изпратено успешно! Нашият екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро! Междувременно, ако имате допълнителни въпроси, просто се свържете с нас по имейл или телефон.