Data Center Services

Нашите Data Center Services

Управлението на собствени центрове за данни и сървърни платформи достига границите на възможностите си поради нарастващите изисквания за сигурност, съответствие и сертифициране, както и поради все по-необходимия капацитет.

#

Data Center Services

Много компании управляват своята ИТ инфраструктура локално в собствената си сграда или дори на няколко места. Въпреки това растежът на предприятието се съпътства и от растеж в областта на информационните технологии. Най-късно, когато пространствените възможности вече не са достатъчни или собственият център за данни на компанията вече не може да отговаря на изискванията за сигурност и наличност, собствениците на бизнес се сблъскват с въпроса, дали да разширят собственото си сървърно помещение или да наемат пространство във външен център за данни, което е по-целесъобразно.

В този контекст често се използва терминът DCaaS. Datacenter-as-a-Service означава получаване на услуги в център за данни от доставчик. Обхватът на ИТ услугата зависи от изискванията на клиента, както и от доставчика и продукта. Типичната област на приложение на Datacenter-as-a-Service е разширяването или дори пълната подмяна на собствените сървърни помещения на дадена компания.

В допълнение към мрежите на място, централният гръбнак на една високопроизводителна ИТ система е ИТ архитектурата в центровете за данни. В резултат на дигитализацията и нарастващата зависимост на компаниите от данните се увеличава желанието за по-висока наличност, сигурност при отказ и партньор, който може да осигури съответните управлявани услуги за експлоатация.

Модерни, иновативни и мощни

weSystems предлага на компаниите целия спектър от ИТ услуги и услуги за центрове за данни от един източник. От инфраструктури и мрежи в центрове за данни до изчисления в облак и решения за съхранение, архивиране и възстановяване след бедствие.

Ние Ви слушаме и четем между редовете. Заедно с Вас разработваме оптималното решение за център за данни от широк набор от възможности. Независимо дали става въпрос за колокация, управляван хостинг със специално оборудване, облачни компоненти или комбинация в хибриден модел - ние Ви придружаваме в бъдещето с персонализирана и мащабируема инфраструктура, съобразена с Вашите нужди и с Вашето уникално конкурентно предимство.

Типичните характеристики на съвременната инфраструктура на центровете за данни са надеждност, наличност и гъвкавост. Днес те са по-важни от всякога и са от решаващо значение за Вашия бизнес. Благодарение на използването на най-новите технологии и постоянната оптимизация Ви предлагаме дългосрочни решения с нашите модерни услуги за центрове за данни.

Нашите Data Center Services накратко:

Storage

 • Високопроизводителни решения за съхранение (напр. базирани на Ceph или Intel DAOS)
 • Оптимизирано по отношение на разходите съхранение на резервни копия и архиви с Ceph
 • Архивиране и възстановяване след бедствие (напр. Veeam, Bacula)

Computing

 • Cloud Computing
 • Сървър и Дата център виртуализация (напр. KVM, VMware, Proxmox, Cloudstack)
 • Консултиране и внедряване на облачни инфраструктури (публични, частни, хибридни), съобразени с нуждите.
 • Colocation / Housing
 • Център за данни за възстановяване при бедствия
 • GPU Computing (напр. Nvidia)

Network

 • Интелигентни мрежови решения (VXLAN, BGP, IPv4, IPv6 и софтуерно дефинирани мрежи)
 • Mрежова свързаност към различни мрежи и партньори
 • Мрежа от няколко центъра за данни и мрежа от сайтове

Managed Services

 • Управляван хардуер
 • Управлявани операционни системи (Linux, Windows)
  • Резервни копия
  • Пачинг
  • Мониторинг
 • Контейнер като услуга (напр. Kubernetes, HashiCorp Nomad)
 • Управление на няколко облака
 • Мониторинг (проактивен мониторинг на хардуера и приложенията, напр. със Zabbix)
 • Отдалечено управление на ИТ инфраструктурата (Remote Engineering)
 • Технически съпорт на място в центъра за данни  (Remote Hands, Field Service)

Cyber Security

 • Защита от DDoS
 • Firewall Services
 • Откриване и предотвратяване на проникване (IDS/IPS)

Migrations Services

 • Планиране и миграция на съществуващи физически, виртуални и облачни сървъри
 • Подкрепа за миграция на ниво операционна система и приложения
 • Планиране и миграция по време на работа чрез разширяване на съществуващата платформа
 • Миграция между платформи, например от физически сървъри към виртуални или облачни сървъри
 • Настройка, консолидиране и миграция на директорийни услуги (Microsoft AD)

Storage

 • Високопроизводителни решения за съхранение (напр. базирани на Ceph или Intel DAOS)
 • Оптимизирано по отношение на разходите съхранение на резервни копия и архиви с Ceph
 • Архивиране и възстановяване след бедствие (напр. Veeam, Bacula)

Computing

 • Cloud Computing
 • Сървър и Дата център виртуализация (напр. KVM, VMware, Proxmox, Cloudstack)
 • Консултиране и внедряване на облачни инфраструктури (публични, частни, хибридни), съобразени с нуждите.
 • Colocation / Housing
 • Център за данни за възстановяване при бедствия
 • GPU Computing (напр. Nvidia)

Network

 • Интелигентни мрежови решения (VXLAN, BGP, IPv4, IPv6 и софтуерно дефинирани мрежи)
 • Mрежова свързаност към различни мрежи и партньори
 • Мрежа от няколко центъра за данни и мрежа от сайтове

Managed Services

 • Управляван хардуер
 • Управлявани операционни системи (Linux, Windows)
  • Резервни копия
  • Пачинг
  • Мониторинг
 • Контейнер като услуга (напр. Kubernetes, HashiCorp Nomad)
 • Управление на няколко облака
 • Мониторинг (проактивен мониторинг на хардуера и приложенията, напр. със Zabbix)
 • Отдалечено управление на ИТ инфраструктурата (Remote Engineering)
 • Технически съпорт на място в центъра за данни  (Remote Hands, Field Service)

Cyber Security

 • Защита от DDoS
 • Firewall Services
 • Откриване и предотвратяване на проникване (IDS/IPS)

Migrations Services

 • Планиране и миграция на съществуващи физически, виртуални и облачни сървъри
 • Подкрепа за миграция на ниво операционна система и приложения
 • Планиране и миграция по време на работа чрез разширяване на съществуващата платформа
 • Миграция между платформи, например от физически сървъри към виртуални или облачни сървъри
 • Настройка, консолидиране и миграция на директорийни услуги (Microsoft AD)

Вашият личен консултант

weSystems осигурява миграционна поддръжка, когато човешките ресурси са недостатъчни и са необходими допълнително ноу-хау и опит. По този начин се концентрираме върху следните основни точки:

 • Хардуер
 • Операционни системи
 • Данни
 • Инсталиране на приложения
 • MDS (съхранение на файлове)

KКлиентите могат да се възползват от подробни анализи и план за миграция, изготвени от специалистите на weSystems. Те винаги отчитат текущото състояние и целевата инфраструктура. Въз основа на тези оценки хардуерът, софтуерът и данните се мигрират без прекъсване.

Компаниите очакват наличност, сигурност, гъвкавост и мащабируемост. Обновяването или централизирането на ИТ решението често е най-добрият начин за постигане на тези цели. Но дали това наистина винаги е напълно необходимо?

Ние ще бъдем с Вас през цялото време!

weSystems ще Ви съветва по всички тези въпроси. Като опитен доставчик на ИТ услуги със силна партньорска мрежа, нашият екип разработва ИТ решения, съобразени с нуждите на Вашата компания. От анализа и концепцията, през настройката, експлоатацията, поддръжката и мониторинга до по-нататъшното развитие на Вашата ИТ инфраструктура - всички услуги получавате от един източник.

Вашите предимства накратко:

 • Максимална гъвкавост чрез индивидуални оперативни модели на инфраструктурата
 • Ниски парични разходи и разходи за персонал за експлоатация на собствени сървъри
 • Повишаване на сигурността, наличността и мащабируемостта
 • Планируеми и прозрачни разходи за необходимите ИТ услуги
 • Център за данни и местоположение на сървъри в Германия, по заявка в други европейски страни и по света
 • Съхраняваме вашите данни и тези на клиентите ви в съответствие с GDPR и сме сертифицирани по ISO
 • Персонална техническа поддръжка на немски и английски език

  Write us!

  E-Mail: sales@wesystems.ag

  Telefon: +49 89 244140-800

  First name *
  last name *
  Company *
  Position
  E-Mail *
  Phone

  Message *

  Your data will only be used to answer your request.


  Thank you!

  Your message was sent successfully! Our Team will contact you as soon as possible! In Meantime if you have any further questions, simply contact us by E-mail or Telephone.